تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

معاد صدرایی و ریشه‌های عرفانی آن

نویسنده : علیرضا کرمانی

چکیده :

صدرالمتألّهین تبیین عقلی معاد جسمانی را بر اصول و مقدّماتی همچون اصالت وجود، تشکیک در وجود، حرکت جوهری،‌ تجرّد خیال و قیام صدوری صور خیالی به نفس مبتنی‌ می‌کند. اگرچه در کنار هم چیدن این مقدّمات و استنتاج معاد جسمانی از آن‌ها ابتکار و ابداع ملاصدرا بوده، اما به تصریح خود وی، بسیاری از این مقدّمات را از متفکران پیشین و به ویژه عارفان الهام گرفته است. این مقاله پس از تحلیل معاد صدرایی بر اساس اصول مزبور، پیشینه این اصول و مقدّمات را در آثار عرفانی قبل از صدرا بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ : معاد، جسمانی، ملاصدرا، عرفان.

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.