اوباما هم قربانی رنگ پوستش می‌شود!

به گزارش ادیان نیوز، رئیس جمهور آمریکا که به هند سفر‌ کرده در سخنانی به تبعیض نژادی علیه خودش اذعان کرد و گفت لحظاتی در زندگی ام بوده که به دلیل رنگ پوستم رفتار متفاوتی با من شده است.
باراک اوباما در آخرین روز سفر به هند در جمع فعالان و دانشجویان هندی با تاکید بر اهمیت مدارای مذهبی، برخی شایعات مبنی بر مسلمان بودن خود را رد کرد.
وی همچنین گفت که  واشنگتن می تواند بهترین شریک دهلی باشد و  بدون همکاری هند مبارزه با گرمایش زمین ممکن نیست.
رئیس جمهور آمریکا همچنین بر آزادی کشتی رانی در اقیانوس آرام تاکید کرد.
اوباما نسبت به رعایت و بهبود حقوق زنان در هند نیز گفت هر زنی باید قادر باشد فعالیت روزانه خود را انجام دهد و با احترام و کرامت با وی رفتار شود.
اخیرا در هند اعتراضات مردمی زیادی علیه افزایش خشونتها علیه زنان صورت گرفته است.
منبع: تسنیم
شاید دوست داشته باشید