به گزارش ادیان نیوز، در ادامه اسلام ستیزی در غرب و تبلیغات سوء علیه اسلام که در ماه‌ها و سال‌های اخیر گسترش یافته است، عده‌ای از بوداییان افراطی به امام جمعه هند که برای اقامه نماز به مسجد می‌رفت حمله و از چند ناحیه به او آسیب زدند. این اقدامات هر روز گسترده تر می‌شود […]

به گزارش ادیان نیوز، در ادامه اسلام ستیزی در غرب و تبلیغات سوء علیه اسلام که در ماه‌ها و
سال‌های اخیر گسترش یافته است، عده‌ای از بوداییان افراطی به امام جمعه هند
که برای اقامه نماز به مسجد می‌رفت حمله و از چند ناحیه به او آسیب زدند.

این اقدامات هر روز گسترده تر
می‌شود و تاکنون درهند چندین بار قرآن را بودائیان و هندوهای افراطی به آتش
کشیده بودند و اینک با این اقدامات سعی در آزار مسلمانان دارند.
منبع : شیعه نیوز