به گزارش ادیان نیوز، این بمب گذاری هنگام نماز جمعه در جمع 250 نفری نمازگزاران صورت گرفت که حداقل 59 تن از شیعیان در دم به شهادت رسیدند. امروز اعتراضات گسترده ای سراسر پاکستان را در بر گرفته و کراچی در عزاری عمومی قرار دارد. در مناطقی نیز معترضان با آتش زدن تایر ماشین و […]

به گزارش ادیان نیوز، این بمب گذاری هنگام نماز جمعه در جمع 250 نفری نمازگزاران صورت گرفت که حداقل 59 تن از شیعیان در دم به شهادت رسیدند.

امروز اعتراضات گسترده ای سراسر پاکستان را در بر گرفته و کراچی در عزاری عمومی قرار دارد.

در مناطقی نیز معترضان با آتش زدن تایر ماشین و در دست گرفتن پرچم هایی خشم عمومی خود را نشان داده اند.

شیعیان حدود 30 درصد جمعیت پاکستان را تشکیل می دهند اما از بسیاری از
حقوق اولیه محرومند و پیوسته مورد تهاجم و ترور افراطگرایان وهابی – سلفی
قرار می گیرند.

منبع : شفقنا