نویسنده : محمد سربخشي چکيده : بحث ماهیت حسن و قبح و رابطه آن با آموزه‌های دینی، دستمایه اختلافات کلامی فراوانی شده که ثمره آن وابستگی دین به اخلاق یا بر عکس خواهد بود. عده‌ای با کشیدن این بحث به ساحت اجتماعی، گستره دین و اخلاق را بریده از یکدیگر و مباین با هم می‌دانند […]

نویسنده : محمد سربخشي

چکيده :

بحث ماهیت حسن و قبح و رابطه آن با آموزه‌های دینی، دستمایه اختلافات کلامی فراوانی شده که ثمره آن وابستگی دین به اخلاق یا بر عکس خواهد بود. عده‌ای با کشیدن این بحث به ساحت اجتماعی، گستره دین و اخلاق را بریده از یکدیگر و مباین با هم می‌دانند و از فتوا به سکولاریست بودن دین اسلام می‌دهند. این نوشتار بر آن است تا بررسی دیدگاه‌های ایده‌پردازان آن، این طرح را بازخوانی کند.

كليد واژه: سکولاریسم، حسن و قبح، استقلال اخلاقی.