داعش حامی اسراییل است

به گزارش ادیان نیوز، “نیر بن ارتسی” خاخام صهیونیست، در سخنان هفتگی اش، اظهار داشت: “گسترش
داعش در منطقه عربی و پیوستن اروپایی ها به آن و اقدامات این گروه در ضربه
زدن به اروپایی ها با هدف اساسی صورت می گیرد؛ که همان مهاجرت دادن یهودیان
به اسراییل است، به این علت داعش حامی اسراییل به شمار می رود.”
منبع : العالم
به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.