بررسی تطبیقی «آرامش روانی» در روان‌شناسی با «اطمینان قلبی» در قرآن کریم

نویسندگان : مهرداد ویس کرمی – سید رضا مؤدّب

چکیده :

بررسی سیر شکل‌گیری علم روان‌شناسی و جایگزینی آن با «علم‌النفس فلسفی» و بررسی آیاتی از قرآن کریم که ناظر به اطمینان قلبی‌اند، گویای این است که اگرچه آرامش روانی در بهشت به اطمینان قلبی منحل می‌شود؛ اما گاهی انسان مؤمن در دنیا به دلیل شرایط نامساعد اجتماعی، در عین برخورداری از اطمینان قلبی، آرامش روانی مطلوبی ندارد.
این نکته بیانگر آن است که نباید آرامش روانی، هدف جدی در تبلیغ دین باشد و شاد یا غمگین بودن، به عنوان اوصافی برای معرفی دین مبین اسلام مورد تأکید قرار گیرد وگرنه تفاوت جوهری دین اسلام با عرفان‌های کاذب، مواد مخدر و داروهای روان‌گردان برای توده مردم در ابهام خواهد ماند.

کلید واژه : آرامش روانی، اطمینان قلبی، شادی، حزن، علم‌النفس.

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.