نویسنده : دکتر محسن مهاجرنیا چکيده : در اندیشه سیاسی امام خمینی، همه حوزه‌های معرفتی و انسانی، متکی بر بنیادهای معرفتی واحدی هستند و عرفان، به‌عنوان اساسی‌ترین معرفت نزد امام راحل، به منزله زیرساخت تفکر اوست. به گونه‌ای که فهم دقیق دیگر معرفت‌ها و نیز دانش‌های فقهی، فلسفی، اخلاقی، سیاسی، کلامی و…، با مبانی عرفانی […]

نویسنده : دکتر محسن مهاجرنیا

چکيده :

در اندیشه سیاسی امام خمینی، همه حوزه‌های معرفتی و انسانی، متکی بر بنیادهای معرفتی واحدی هستند و عرفان، به‌عنوان اساسی‌ترین معرفت نزد امام راحل، به منزله زیرساخت تفکر اوست. به گونه‌ای که فهم دقیق دیگر معرفت‌ها و نیز دانش‌های فقهی، فلسفی، اخلاقی، سیاسی، کلامی و…، با مبانی عرفانی امام پیوندی استوار دارد. نوع نگاه امام راحل به سیاست، حقوق، اخلاق و…، متاثر از مبنای عرفانی او درباره هستی و انسان و فرجام خلقت دارد. بنابراین، فهم اندیشه سیاسی امام در گرو فهم آثار سیاسی اوست.
از این‌رو، در میان آثار ایشان، کتاب «مصباح الهدایه» را که از ویژگی ممتازی برخوردار است، برگزیده‌ایم. این کتاب به انسان به عنوان خلیفه الله می‌نگرد؛ نگاهی که مبانی اندیشه سیاسی امام را تشکیل می‌دهد.

كليد واژه : عرفان، عرفان سیاسی، اندیشه سیاسی، مبانی انسان شناختی