زینب (س) کربلای جاری

نویسنده : محمدحسین فضل الله    

چکیده :

نوشتار حاضر، متن سخنرانی حضرت آیت الله فضل الله در خصوص ویژگی های شخصیتی حضرت زینب(س) به عنوان الگوی شخصیتی زن مسلمان می باشد. آیت الله فضل الله گرامی داشت یاد حضرت زینب(س) را در چند هدف پی می گیرد و در خصوص هر یک توضیحاتی ارائه می دهند: ۱- تداوم رابطه عاطفی با شخصیت های اسلامی جهت ارتباط بیشتر با فضای فکری و رفتاری آن ها ۲- شناساندن حضرت زینب(س) به عنوان الگوی شایسته ۳- شناخت نقش شایسته زن مسلمان در ساحت مبارزه و جهاد در مبارزه حضرت زینب در کربلا ۴- موضع جهادی در کوفه و ایستادگی و افشاگری سرسختانه حضرت زینب در مقابل باطل ۵- برخورد ایشان در اعتراض به اسارت خاندان پیامبر(ص) ۶- فرمایشات تکان دهنده شان در تعریف پیروزی واقعی حق در این نبرد ۷- تحقیر یزید و شناساندن ارزش خاندان پیامبر(ص) ۸- آموختن مسئولیت پذیری، درد دینداری و حق محوری و صلابت ایشان به زنان مسلمان معاصر

شاید دوست داشته باشید