تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

بررسی چگونگی ارتباط نفس با بدن از دیدگاه ابن‌عربی

نویسنده : محمد میری

چکیده :

ابن‌عربی در تبیین چگونگی ارتباط میان نفس ناطقه انسانی، که هویت عقلی دارد، با بدن جسمانی، «مرتبه مثالی انسان» و «روح بخاری» را به‌عنوان دو پل ارتباطی، که وظیفه وساطت میان نفس و بدن را به عهده دارند، مطرح می‌کند. در بحث روح بخاری، میان ابن‌عربی و فلاسفه، چندان اختلافی به چشم نمی‌خورد، اما اصل اثبات مرتبه مثالی برای انسان و تبیین نقش آن در ایجاد ارتباط میان نفس ناطقه و بدن مادی، از ابتکارات باارزش ابن‌عربی است. وی برای اشاره به مرتبه مثالی انسان، از تعابیر و اصطلاحاتی همچون «نفس حیوانی» و «روح حیوانی» استفاده می‌کند.
این مقاله بر آن است که با تحقیق درباره دیدگاه ابن‌عربی در مسئله رابطه نفس و بدن، گوشه‌ای از نظریات عارفان را در این باب روشن سازد.

کلیدواژه‌ :
نفس، بدن، ابن‌عربی، روح بخاری، مرتبه مثالی، انسان.

شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.