نوع‌شناسی رفتار سیاسی مردم کوفه در قیام حسین بن علی (ع)

نویسندگان : سیمین قربان‌پوردشتکی – علی‌محمد ولوی

چکیده :

ازآنجا که حوادث و رخدادها در بستر مناسبات اجتماعی شکل می‌گیرند؛ شناخت گونه‌های مختلف رفتاری، در چگونگی پیدایش، روند و سرانجام حوادث و رخدادها، تاثیر بسزایی دارد. شهر کوفه با توجه به ویژگی خاص و نوع رفتار بزرگان آن با حاکمیت مرکزی، وجود گونه‌های مختلف رفتاری در دعوت از حسین بن علی(ع)، بیعت با نماینده وی و حادثه کربلا، می‌تواند نمونه مناسبی برای بررسی با دیدگاه‌های جامعه‌شناختی باشد.
بررسی این موضوع با رویکرد جامعه‌شناختی، مسئله را به سمت استفاده از شاخص‌های نظریه دوسوگرایی مرتون، قدرت و اقتدار گرث و میلز و سایر آرای جامعه‌شناختی هدایت کرده است. براین اساس، گونه‌های رفتاری چون؛ انقلابیون عدالت‌خواه، انقلابیون نیمه راه، سنتی نیمه راه و سنتی، در کوفه شناسایی شده‌اند. در این مقطع زمانی، نظام اجتماعی برگرفته از ساختار قبیله‌ای و نوع مناسبات سیاسی آن با حاکمیت مرکزی، از عوامل مؤثر پیدایش گونه‌های رفتاری فوق، در قیام حسین بن علی(ع) بوده است.

کلید واژه : رفتار سیاسی، قیام، کوفه، انقلابی عدالت‌خواه، انقلابی نیمه راه، سنتی نیمه راه، سنتی.

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید