تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

قانون‏مندى تاریخ از منظر عقل و دین (۲)

نویسنده : جواد سلیمانى

اشاره :
در بخش نخست این مقاله، قانون‏ مندى تاریخ از منظر عقلانى مورد بررسى قرار گرفت، و اثبات شد که تحولات تاریخ نیز مانند همه کنش‏ ها و واکنش‏ هاى هستى، مشمول نظام علّى و معلولى بوده و هویت مشترک انسان‏ ها به عنوان سلول‏ هاى اصلى جامعه و تاریخ، وجود قوانین مشترک را در تاریخ توجیه مى‏ کند و این سنت‏ مندى تاریخ با آزادى انسان‏ ها منافات ندارد، چرا که در پدیده ‏ها و حوادث انسانى و اختیارى، همواره یکى از اجزاى علت تامه، اراده خود انسان‏ هاست.
اکنون در این بخش، برخى از ادله دینى سنت ‏مند بودن تاریخ را مورد بررسى قرار مى ‏دهیم که به طور خلاصه مى‏ توان گفت: آیات قرآنى که به وجود «سنت‏هاى الهى» در تاریخ تصریح نموده، انسان‏ ها را به عبرت‏ آموزى یا سیر و سفر در سرزمین‏ هاى گوناگون دعوت مى‏ نماید و نیز سرگذشت اقوام گذشته را راهنماى هدایت بشر مطرح مى‏ نمایند، قانون ‏مندى تاریخ را از منظر دین به وضوح اثبات مى‏ کنند.

کلیدواژه :
سنت الهى، قانون، سنت، قرآن، تاریخ و عبرت.

شاید دوست داشته باشید