نقش غلات در تخریب چهره شیعه

نویسنده : زهرا رضازاده عسگری
چکیده :
از فرقه‌هایی که در کتب ملل و نحل اغلب به شیعه منتسب شده، غلات‌اند که دارای عقاید غلوآمیز نسبت به ائمه(ع) بوده و به همین‌رو مورد تکفیر و بیزاری آن بزرگواران قرار گرفته‌اند. غلات در حوزه‌های مختلف تاریخ شیعه تأثیر نهاده و عقاید شیعه را تحریف کرده و سبب انزوای مکتب تشیّع و جلوگیری از گسترش آن شده‌اند.
در این پژوهش مواردی چون تأثیر غلات در تخریب وجاهت ائمه(ع) و اصحاب ایشان و اثرگذاری‌شان در اندیشه تحریف قرآن و جعل احادیث و نیز تأثیر در برخی علوم اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلید واژه: غلات، غلو، جعل حدیث، تحریف قرآن، اباحی‌گری.
شاید دوست داشته باشید