نویسنده : زهرا رضازاده عسگري چکيده : از فرقه‌هايي که در کتب ملل و نحل اغلب به شيعه منتسب شده، غلات‌اند که داراي عقايد غلوآميز نسبت به ائمه(ع) بوده و به همین‌رو مورد تکفير و بيزاري آن بزرگواران قرار گرفته‌اند. غلات در حوزه‌هاي مختلف تاريخ شيعه تأثير نهاده و عقايد شيعه را تحريف کرده و […]

نویسنده : زهرا رضازاده عسگري
چکيده :
از فرقه‌هايي که در کتب ملل و نحل اغلب به شيعه منتسب شده، غلات‌اند که داراي عقايد غلوآميز نسبت به ائمه(ع) بوده و به همین‌رو مورد تکفير و بيزاري آن بزرگواران قرار گرفته‌اند. غلات در حوزه‌هاي مختلف تاريخ شيعه تأثير نهاده و عقايد شيعه را تحريف کرده و سبب انزواي مکتب تشيّع و جلوگيري از گسترش آن شده‌اند.
در اين پژوهش مواردی چون تأثير غلات در تخريب وجاهت ائمه(ع) و اصحاب ايشان و اثرگذاری‌شان در انديشه تحريف قرآن و جعل احاديث و نیز تأثير در برخي علوم اسلامي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
كليد واژه: غلات، غلو، جعل حديث، تحريف قرآن، اباحي‌گري.