نویسنده :حمیده عامری چکیده :نويسنده با تشريح اين نكته كه خداوند نسخه هدايت و سعادت بشر را به صورت اديان بسوي بشر فرستاده است، بازگو مي كند كه در آيين اسلام برنامه تربيت بر اساس احياي تمايلات فطري و هدايت همه خواهش هاي طبيعي بشر استوار است و ارضاي معتدل آن پايه تربيت انسان است، […]

نویسنده :حمیده عامری

چکیده :
نويسنده با تشريح اين نكته كه خداوند نسخه هدايت و سعادت بشر را به صورت اديان بسوي بشر فرستاده است، بازگو مي كند كه در آيين اسلام برنامه تربيت بر اساس احياي تمايلات فطري و هدايت همه خواهش هاي طبيعي بشر استوار است و ارضاي معتدل آن پايه تربيت انسان است، يكي از اين موارد مسئله عفاف است كه با ذكر بياناتي از معصومين حول اين موضوع به ارائه مفهوم تعريف آن مي پردازد، آنگاه باتبيين اين كه عفاف ريشه در فطرت دارد بر نقش وراثت و تربيت در شكل گيري عفاف تأكيد مي ورزد، و در پايان به بررسي ابعاد مختلف و دامنه عفاف اشاره مي كند.

کلید واژه :عفاف ، حیا و عفاف ، ابعاد عفاف