به گزارش ادیان نیوز، عبدالملک الحوثی عصر شنبه در سخنانی كه به طور زنده از شبكه العالم و تعدادی ازشبکه های منطقه پخش شد با بيان اينكه برخی ها در داخل و خارج توطئه های جديدی عليه ملت يمن طراحی می كنند ، خاطرنشان كرد : رئيس جمهوری مستعفی و دولتش می خواستند با ايجاد […]

به گزارش ادیان نیوز، عبدالملک الحوثی عصر شنبه در سخنانی كه به طور زنده از شبكه العالم و
تعدادی ازشبکه های منطقه پخش شد با بيان اينكه برخی ها در داخل و خارج
توطئه های جديدی عليه ملت يمن طراحی می كنند ، خاطرنشان كرد : رئيس جمهوری
مستعفی و دولتش می خواستند با ايجاد خلا قدرت، سازمان های حكومتی را تعطيل
كنند.

دوم بهمن ماه امسال ساعاتی پس از استعفای دولت یمن به ریاست خالد بحاح ،
عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور نیز استعفای خود را تقدیم پارلمان
کرد. این دو اتفاق با آغاز اجرای توافقنامه صلح و مشارکت برای پایان دادن
به بحران یمن میان حوثی ها و رئیس جمهوری یمن همزمان شده بود.

رهبر حوثی های یمن خاطرنشان کرد: برخی نيروهای شكست خورده در داخل كه از
خارج حمايت می شوند تلاش می كنند انقلاب و ملت يمن را تحت اختيار خود
بگيرند . به همه دنيا می گوييم كه ملت يمن شايسته رسيدن به اهداف قانونی
خويش است.

وی با بيان اينكه مردم این کشور گام مهمي به سوی رسيدن به آزادی و كرامت
و استقلال برداشته اند ، از اعلاميه قانون اساسی به عنوان گام تاريخی 
برای پر كردن خلا قانونی یاد کرد و افزود : ملت يمن نسبت به دسيسه های دشمن
بيدار و آگاه است و احساس مسووليت می كند و ساكت نمی نشيند تا ديگران با
توطئه های خود امنيت و ثبات كشور را هدف بگيرند.

برخي نيروهای شكست خورده در داخل كه از خارج حمايت می شوند تلاش می كنند انقلاب و ملت يمن را تحت اختيار خود بگيرند

رهبر حوثی های يمن با اشاره به اينكه اعلاميه قانون اساسی در يمن نه يك
اقدام متهورانه بلكه يك گام مسوولانه است ، یادآور شد:  انقلاب يمن به
همگان فرصت مشاركت در حكومت را داده و خلا سياسی به نفع كشور نيست زيرا در
اين حالت، خطرات واقعی كشور را در عرصه های سياسی، امنيتی و اقتصادی تهديد
مي كند.

الحوثی تاکید کرد : ساير گروهها سعي نكردند با تعامل مثبت در مسیر صحیح
برای پر كردن خلا سياسی کشور در هفته های گذشته گام بردارند، اما ادامه اين
حالت به نفع كشور نيست.

وی تاكيد كرد :  به ملت يمن می گويم كه به سخنان بيهوده در باره اعلاميه قانون اساسی اعتنا نكنند.

الحوثی افزود: در ادامه خلا سياسی و تعطيلی و فروپاشی موسسات حكومتی هيچ
نكته مثبتی وجود ندارد زيرا دشمنان می خواستند با ادامه اين حالت، چنين
وانمود كنند كه مشكلات به وجود آمده نتيجه انقلاب مردمی است.اما مردم يمن
بزرگ تر از همه توطئه ها و شريف تر از همه دسيسه هاست و از روی هوا و هوس
كاری نمی كند.

وی بيان كرد : به نيروهای سياسی كشور توصيه می كنم درباره اعلاميه قانون
اساسی جوسازی نكنند، زيرا كشور برای همه فرزندان خود وسعت دارد و هيچكس
قرار نيست به حاشيه برود. اعلاميه قانون اساسی مسير را برای اداره مرحله
انتقالی  به سمت مشاركت هموار كرده است. ما خواهان مشاركت همگان هستيم و هر
كس خودش را كنار بكشد مشكل خود اوست زيرا مردم نمی پذيرند كه كسی با
امنيت، ثبات و آينده آنها بازی كند.

وی افزود : همگان بايد برای سازندگی كشورهمكاری كنند و مردم هم بايد با
همبستگی خود عامل قدرت كشور باشند. همه می توانند با مشاركت و برادری به
مردم يمن خدمت كنند اما هر اقدام احمقانه ای از سوی نيروهای سياسی كه به
منظور فتنه انگيزی باشد با مقابله مردم يمن مواجه خواهد شد.

رهبر جنبش انصار الله گفت : مردم يمن بايد به راه خود ادامه دهند و دست
ما نيز برای مشاركت به سوی همه نيروهای سياسی كشور دراز است و همه آنها
فرصت دارند تا برای مصالح كشور، خط مشی خود را عوض كنند و معيار اصلی همه
مراعات مصالح ملی باشد.

به نيروهای سياسی كشور توصيه می كنم درباره اعلاميه قانون اساسی جوسازی نكنند

وی یادآور شد : هركس مانع تراشی كند از موضع صحيح فاصله گرفته و نيروهای
سياسی امروز در برابر يك آزمايش واقعی در قبال ملت يمن هستند، مواضع
غيرحكيمانه باعث فتنه برانگيزی و آسيب به منافع ملی می شود ، از اين رو
بايد با مسووليت پذيری و حكمت رفتار كنند.

الحوثی با بيان اينكه ما از پارلمان هم می خواهيم كه يک موسسه ملی تمام
عيار باشد ، افزود : هيچ توجيهی برای رفتار منفی از سوی هيچ نيروی سياسی در
يمن پذيرفته نيست زيرا ملت خواهان رسيدن به يك حكومت عادلانه هستند. البته
توطئه ها عليه ملت يمن هرقدر هم كه زياد باشند خنثی خواهند شد.

وی تاكيد كرد : كشورهای خارجي هم بدانند كه كه اگر منفعت يمن برای آنها
مهم است اعلاميه قانون اساسی به نفع كشور است و آنها اگر بخواهند با يمن
تعامل منفی داشته باشند مشكل خودشان است زيرا اعلاميه قانون اساسی خطر
منطقه ای يا بين المللی نيست.

وی افزود : مواضع منفی كشورهای خارجی، انتقاد و تنفر ملت يمن را در پی
خواهد داشت زيرا اين ملت خطری برای كشورهای ديگر به شمار نمی آيد و يك ملت
مسالمت جو است.

الحوثی خاطرنشان كرد : جامعه جهانی هم به جای آن كه بيانيه های محكوميت
صادر كند بايد با مردم يمن تعامل مثبت داشته باشد. يمن با انقلابش برای
مقابله با القاعده قوی تر شده و انقلاب ما ادامه دارد و اگرچه دست ياری به
سوی همه نيروهای سياسی دراز كرده ايم اما مردم اجازه نمی دهند هيچ اقدامی
در جهت تخريب منافع عمومی و فتنه انگيزی و توطئه عليه اتحاد كشور انجام
شود.

مواضع منفی كشورهای خارجی، انتقاد و تنفر
ملت يمن را در پی خواهد داشت زيرا اين ملت خطری برای كشورهای ديگر به شمار
نمی آيد و يك ملت مسالمت جو است

رهبر حوثی های يمن افزود :  اگر بخش دولتی به وظايف خود عمل كند درباره
وضع اقتصادی نگرانی نخواهيم داشت و بازی كردن با اقتصاد كشور خط قرمزی است
كه اجازه عبور از آن را نمی دهيم. ما بايد از مرحله انتقالی عبور كنيم و به
مرحله حكومت دولتی برسيم. ما برای هرگونه گفت و گويی در سطح داخلي در
چارچوب اعلاميه قانون اساسی آمادگی داريم.

وی گفت : ما خواهان يك گفت و گوی سازنده هستيم نه مانند مشورت های سياسی
سابق، زيرا اين مرحله مستلزم تعامل مسوولانه و گفت و گوی مسوولانه است.

رهبر جنبش انصار الله یمن تاكيد كرد : هركسی با ما تعامل مثبت داشته
باشد بهتر از خودش با او رفتار خواهيم كرد و به حاشيه راندن هيچكس در
برنامه ما نيست زيرا مشاركت اساس همه كارهاست. ما در مرحله بعدی به مساله
جنوب بيشتر خواهيم پرداخت و اين انقلاب انقلاب همه يمنی ها است و يمن را به
صورت متحد و يكپارچه می خواهد و انقلاب نيز برای تحقق منافع همه يمنی
هاست.

منبع : العالم