نویسنده : عذراء باباکریمی   چکیده : در اين مقاله سعي شده است با مطالعه شيوه ها و رفتارهاي سياسي حضرت فاطمه (ع) بينش سياسي ايشان مورد بررسي و تبيين قرار گيرد . خطبه هاي حضرت (ع) با توجه به مضامين و زمينه هاي تحقق آن و ديگر رفتارهاي سياسي ايشان در مواجهه با حكومت غاصب […]

نویسنده : عذراء باباکریمی   

چکیده :

در اين مقاله سعي شده است با مطالعه شيوه ها و رفتارهاي سياسي حضرت فاطمه (ع) بينش سياسي ايشان مورد بررسي و تبيين قرار گيرد . خطبه هاي حضرت (ع) با توجه به مضامين و زمينه هاي تحقق آن و ديگر رفتارهاي سياسي ايشان در مواجهه با حكومت غاصب ، كه بيانگر نوع بينش سياسي حضرت زهرا (ع) مي باشد، از جمله مواردي هستند كه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته اند.

کلید واژه: قانون ، حکومت ، امامت ، حضرت زهرا(س) ، ایدئولوژی ، عدالت ، رفتار، حق (حقوق)،مبارزه ، سیاست ، بینش،جرای حدود الهی ، جهان‌‌بینی ، خطبه