به گزارش ادیان نیوز به نقل از پایگاه القدس العربی، به دلیل گسترش روز افزون تشیع در موریتانی، ورود « محمد قانصو» شخصیت شیعه لبنان به این کشور باعث شد تا مسوولین امنیتی از تمام افرادی که با ایشان دیدار کرده اند بازجویی نمایند و اجازه انجام گفت وگوی تلویزیونی با وی را ندهند. شیخ […]

به گزارش ادیان نیوز به نقل از پایگاه القدس العربی، به دلیل گسترش روز افزون تشیع در موریتانی،
ورود « محمد قانصو» شخصیت شیعه لبنان به این کشور باعث شد تا مسوولین
امنیتی از تمام افرادی که با ایشان دیدار کرده اند بازجویی نمایند و اجازه
انجام گفت وگوی تلویزیونی با وی را ندهند.

شیخ قانصو در پاسخ به وحشت
مسوولین امنیتی و بزرگان دینی افراطی از تشیع، یادآور شد: این که در
موریتانی کسی شیعه باشد، یا برخی از موریتانی ها به تشیع روی آورند، دال بر
این نیست که حتما مشکل و خطری وجود دارد بلکه در موریتانی نیز مانند
هرکشور دیگری افرادی پیرو مذهب حنفی، گروهی پیرو مذهب شافعی و برخی پیرو
مذهب شیعی هستند و این ناشی از آزادی ادیان و مذاهب در آن است.

وی در 
گفت و گو با شبکه خبری مستقل موریتانی و در پاسخ به پرسشی در مورد تعداد
واقعی شیعیان موریتانی گفت: در سخن گفتن از تعداد شیعیان دلیلی برای وحشت
وجود ندارد، اگر فرض کنیم تعداد ان ها 400 هزار نفر است، آیا این مشکلی
دارد؟

شیخ شیعه لبنان با اشاره به عدم وجود حسینیه در موریتانی گفت: این
که شیعیان موریتانی حسینیه و یا مرکز ویژه خود را مانند سایر پیروان ادیان
و مذاهب داشته باشد، نه تهدیدی برای امنیت کشور خواهد بود و نه تهدیدی
علیه اسلام و این حق مسلم آنان است.
منبع : شفقنا