به گزارش ادیان نیوز، «حسن اللهياري» روحاني افراطي افغاني تبار با انتشار مطلبي در سايت خود، اعلام کرد که بدليل نداشتن پول براي تأمين هزينه هاي اين شبکه، پخش آن متوقف شد. لازم به ذکر است اين روحاني افغاني تبار افراطي، طي چند سال اخير از طريق سخنراني و برنامه هاي افراطي خود موجب تفرقه […]

به گزارش ادیان نیوز، «حسن اللهياري» روحاني افراطي افغاني تبار با انتشار مطلبي در سايت خود، اعلام کرد که بدليل نداشتن پول براي تأمين هزينه هاي اين شبکه، پخش آن متوقف شد.
لازم به ذکر است اين روحاني افغاني تبار افراطي، طي چند سال اخير از طريق سخنراني و برنامه هاي افراطي خود موجب تفرقه ميان مسلمانان شده بود.
شايان ذکر است، اين روحاني افراطي پيش از اين مدعي ارتباط با برخي از مراجع تقليد از جمله حضرت آيات عظام محقق کابلي و وحيدخراساني را کرده بود اما دفاتر از مراجع بزرگوار انتساب وي به دفاترشان را تکذيب کرده بودند.
منبع: شیعه آنلاین