زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، هندو و مسلمانان، بزرگ ترين اديان کشور هندوستان هستند. همواره ميان اين دو گروه رقابتي وجود داشته و در برهه هايي از زمان، درگيري و زد و خوردهايي ميان قبايل هندو و مسلمان نيز در برخي مناطق هندوستان رخ داده است. اما در جديد ترين رقابت ميان اين دو، پيروان دين […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
به گزارش ادیان نیوز، هندو و مسلمانان، بزرگ ترين اديان کشور هندوستان هستند. همواره ميان اين دو گروه رقابتي وجود داشته و در برهه هايي از زمان، درگيري و زد و خوردهايي ميان قبايل هندو و مسلمان نيز در برخي مناطق هندوستان رخ داده است.
اما در جديد ترين رقابت ميان اين دو، پيروان دين هندو اعتراف کرده اند که طي چند ماه اخير تعداد زيادي از دختران هندو به دين مبين اسلام گرويده اند.
هندوها مدعي شده اند که جوانان مسلمان با فريب دادن دختران هندو و بدست آوردن دل آنها، آنان را عاشق خود کرده و سپس براي ازدواج کردن با آنها، شرط مسلمان شدن را به ميان مي کشند.
در همين حال برخي از رسانه ها و نشريات مدافع دين هندو، با انتشار گزارش هايي در اين باره، اين رخداد را پديده «جهادِ عشق» ناميده است.
در واقع اين رسانه ها هندو مدعي شده اند که مسلمانان هندوستان جهاد جديدي را آغاز کرده اند و از طريق اين جهاد، در حال مسلمان کردن دختران هندو هستند لذا آن را «جهادِ عشق» ناميده اند.
شیعه آنلاین