به گزارش ادیان نیوز، کارزار شفاف سازی ماهیت تروریستی و فرقه گرایانه در اروپا از این حیث مهم به نظر می رسد که با توقف و اخراج منافقین در قرارگاه های مرکزی شان در عراق و متمرکز شدن آنها در یک اردوگاه چندلایه، سرمایه گزاری منافقین را در کشورهای اروپایی پررنگ تر کرده است و […]

به گزارش ادیان نیوز، کارزار شفاف سازی ماهیت تروریستی و فرقه گرایانه در اروپا از این حیث مهم به نظر می رسد که با توقف و اخراج منافقین در قرارگاه های مرکزی شان در عراق و متمرکز شدن آنها در یک اردوگاه چندلایه، سرمایه گزاری منافقین را در کشورهای اروپایی پررنگ تر کرده است و تقابل جداشده ها معادلات سازمان را بر هم می زند.
برنامه ریزی برای حضور  اعضای جداشده در مقابل سفارت خانه کشورهایی که به طرق مختلف از سازمان حمایت می‌کنند برنامه جالبی به نظر می رسد که موجی رسانه ای را در روزها و ماه های آتی قطعا به همراه خواهد داشت.
در آخرین اقدام جالب جداشده ها در تجمع مقابل سفارت آلبانی در فرانسه و گفتگو با مسولین آنجا پیامی به این کشور رسانده شده است که جالب توجه است،در بخشی از مطالب مطرح شده در این سفارتخانه آمده است:
رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران با فرستادن تعدادی از مسئولین و فرماندهان نظامی قدیمی خود از جمله تعدادی شکنجه گر حرفه ای زندانهای این سازمان در عراق از کمپ لیبرتی و نیز از مقر رهبری و فرماندهی خارج کشوری آن در همین فرانسه به کشور شما، دست به برقراری مجدد همان سیستم تشکیلاتی فرقه ای وبستۀ خود در آلبانی نیز زده تا افراد منتقل شده را در کشور آزاد شما نیز تحت کنترل شدید خود بگیرد تا با بیرون تشکیلات ازجمله با خانواده هایشان تماس و دیدار نداشته باشند و تلاشهای انسانی و خیرخواهانۀ دولت آلبانی برای بازسازی افراد و وارد کردن آنان به جامعه و ارتباطات آزاد اجتماعی را خنثی کند و این سرآغاز اقدامات بعدی رهبری تروریست و خشونت طلب این فرقه در راستای نقض حاکمیت کشور شما و دخالت در امور داخلی و اجتماعی آن می باشد چرا که رهبری این سازمان با خرید یا اجاره کردن ساختمانهای متعدد در پایتخت این کشور و تشکیل پایگاههای مختلف در آن به همانگونه که در عراق و فرانسه می کرد در صدد رخنه به جامعۀ شما برای تحکیم جای پایش در آن برای ادامۀ اعمال فرقه گرایانه و سرکوبگرانۀ تشکیلاتی اش و پیاده کردن نقشه های خشونت طلبانه و تروریستی اش می باشد.
رصد حضوری اقدامات منافقین توسط اعضای جداشده این سازمان در اروپا و در پی آن واکنش های جسته و گریخته رسانه‌های سازمان به تحرکات جداشده ها، نشان از آن دارد که احساس خسران و لطمه شدیدی برای رجوی به با‌ر آمده است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی رجویسم