به گزارش ادیان نیوز به نقل از سایت الاخبار، ژنرال حاگای توپولانسکی رئیس بخش نیروی انسانی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که 50 درصد از صهیونیست ها از خدمت در ارتش فرار می کنند. توپولانسکی در کنفرانسی اقتصادی در تل آویو افزود: برآوردهای ما نشان می دهد که پنجاه درصد اسرائیلی ها نمی خواهند در […]

به گزارش ادیان نیوز به نقل از سایت الاخبار، ژنرال حاگای توپولانسکی رئیس بخش نیروی انسانی
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که 50 درصد از صهیونیست ها از خدمت در ارتش
فرار می کنند.

توپولانسکی در کنفرانسی اقتصادی در تل آویو افزود: برآوردهای ما نشان می
دهد که پنجاه درصد اسرائیلی ها نمی خواهند در ارتش خدمت کنند و خود را به
ارتش برای خدمت کردن در آن معرفی نمی کنند.

رئیس بخش نیروی انسانی ارتش رژیم صهیونیستی گفت: بهانه افرادی که از
خدمت در ارتش فرار می کنند، مشغول به تحصیل بودن در مدارس دینی (مدارس
تدریس تورات تحریف شده) است.

او اعلام کرد: به طور کلی؛ یک سوم از دختران و یک چهارم از پسران از خدمت در ارتش فرار می کنند.

توپولانسکی گفت: هم اکنون 600 هزار نفر در ارتش اسرائیل خدمت می کنند که 400 هزار نفر از آنها نیروهای ذخیره هستند.

منبع : العالم