به گزارش ادیان نیوز، روزنامه “العرب” چاپ لندن درمقاله‌ای به قلم “صابر بلیدی” مدعی شد تشیع با سرعت بسیاری در شهرهای مختلف الجزائر در حال گسترش است. این روزنامه سفارت های ایران وعراق در الجزائر را متهم به حمایت هایی برای گسترش تشیع کرد و افزود: جمعیت ها و سازمان های ملی و فرهنگی در […]

به گزارش ادیان نیوز، روزنامه “العرب” چاپ لندن درمقاله‌ای
به قلم “صابر بلیدی” مدعی شد تشیع با سرعت بسیاری در شهرهای مختلف
الجزائر در حال گسترش است.

این روزنامه سفارت های ایران وعراق در الجزائر را متهم به حمایت هایی
برای گسترش تشیع کرد و افزود: جمعیت ها و سازمان های ملی و فرهنگی در الجزائر
هستند که برخی از آنها ثبت قانونی شده اند و برخی رسمی نیستند و این سازمان های در
واقع مذهب شیعه را تبلیغ می کنند.

در ادامه این گزارش آمده است: سفارت ایران که در بازگشایی مراکز
فرهنگی در شهرهای الجزائر موفق شده است از دور و کاملا محرمانه فعالیت گروه های
شیعه را زیر نظر دارد.

“محمد بن زیان” پژوهشگر امور
اسلامی گسترش تشیع در الجزائر را عجیب ندانست و گفت : این کشور زمینه مناسبی برای
گروه های مختلف دینی و مذاهب پیدا کرده است.

“انور مالک” فعال حقوقی ” مدعی شد هم اکنون بیش از
5000 نفر دیگر در الجزائر شیعه شده اند.

منبع : شیعه نیوز