تنها گناه این پسربچه این بود که داعش را دولت غیر اسلامی نامیده بود.

ادیـان نیوز :


منبع : شفقنا