فرانسه به دنبال ایجاد محدودیت برای نهادهای اسلامی است

به گزارش ادیان نیوز، نخست وزیر فرانسه در سخنرانی خود در مجلس این کشور از آماده سازی طرح
هایی با هدف محدود سازی امکان دریافت کمک های مالی از سوی نهادهای اسلامی
خبر داد.

«مانوئل والس» با بیان این که این کمک ها متوجه کمک هایی است که از خارج
از کشور به موسسات اسلامی موجود در فرانسه می شود، است، ادامه داد: چگونه
می توانیم نسبت به کمک هایی که از سایر کشورها انجام می شود، بی تفاوت
باشیم؟ نخستین اولویت ما ایجاد مانع در برابر این کمک های خارجی برای
نهادهای اسلامی فرانسه است.

وی همچنین تصریح کرد: وزیر کشور موظف شده است که برای بررسی تک تک
نهادهای اسلامی موجود در کشور با شورای اسلامی فرانسه به مشورت و مباحثه
بنشیند و مبانی آنها را مورد بررسی قرار دهد.

فرانسه با داشتن بیش از ۴ میلیون مسلمان که اکثر آنها از کشورهای شمال
آفریقا هستند، دارای بیشترین جمعیت مسلمان در میان کشورهای اروپایی است. پس
از حوادث ماه گذشته پاریس میزان نظارت های امنیتی برای اتباع مسلمان این
دولت افزایش یافته است.

منبع : ابنا

شاید دوست داشته باشید