اخلاق رایانه؛ تاریخچه و کلیات

نویسنده : حمید شهریاری

چکیده :
کساد شدن کارهای کارگران و کارمندان با حضور رایانه‌ها، به‌خطر افتادن سلامت و ایمنی کارگران بر اثر ورود رایانه‌ها به‌محیط کار، تهدید ویروس‌ها و خطرات امنیتی، بررسی رفتار هکرها و فضولی‌های رایانه‌ای، مالکیت فکری و حق تألیف و اختراع و مسؤولیت مدنی متقابل متخصصان، مدیران، کاربران و سازمان‌ها ازجمله مباحث مطرح‌شده در این مقاله است.
نیز برای آشنایی خوانندگان فارسی زبان با راهنمایی عملی که در سازمان‌های خارجی مدون می‌شود، یکی از این راهنماها که مربوط‌به انجمن ماشین‌های اداری در آمریکا است مرور خواهد شد.

کلید واژه‌: تاریخ اخلاق رایانه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جامعه شبکه‌ای، سیبرنتیک، جرم رایانه‌ای، راهنمای عمل.

شاید دوست داشته باشید