تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

حجاب در قرآن و عهدین

نویسنده : فتحیه فتاحی‌زاده

چکیده :
حجاب یکی از مسایل اصلی مشترک بین ادیان الاهی است. تمایل به پوشیده‌ ماندن در یهود، مسیحیت و اسلام امری درونی است و عفاف و خویشتن‌داری فضیلت اخلاقی شمرده می‌شود. از این‌رو پاکی نگاه و حفظ حریم زن و مرد، راهکار گسترش فرهنگ عفاف است. طرح مسئله پوشش در آیین یهود و مسیحیت موجود، با ابهام و اجمال همراه است، اما اسلام این حکم ادیان گذشته را با بیانی روشن، اصلاح و تکمیل کرده است.
تأکید بر چادر و برقع به عنوان ارکان اخلاقی یهود و مسیحیت در پوشش و توجه به خانه‌نشینی زنان، نمونه‌هایی از مواضع سخت این دو آیین است، اما اسلام این موضوع را، به دور از افراط و تفریط به گونه‌ای طراحی کرده است که در جهت فعال‌سازی جامعه زنان، مؤثر و مفید باشد.

کلید واژه : حجاب قرآنی، عفاف، عهد قدیم، عهد جدید.

شاید دوست داشته باشید