به گزارش ادیان نیوز، پایگاه اینترنتی الوفاق، این ششمین بار است که نیروهای رژیم آل خلیفه برای برچیدن عکس شیخ علی سلمان نصب شده بر منزلش و همچنین تفتیش به خانه وی یورش بردند. این اقدام نشان می دهد که رژیم آل خلیفه هیچ دیدگاهی که با منافعش در تضاد است را برنمی تابد. مردم […]

به گزارش ادیان نیوز، پایگاه اینترنتی الوفاق، این ششمین بار است که نیروهای رژیم آل
خلیفه برای برچیدن عکس شیخ علی سلمان نصب شده بر منزلش و همچنین تفتیش به
خانه وی یورش بردند.

این اقدام نشان می دهد که رژیم آل خلیفه هیچ دیدگاهی که با منافعش در تضاد است را برنمی تابد.

مردم
بحرین نیز همزمان با اقدام یاد شده با انجام حرکت های اعتراض آمیز گسترده و
تظاهرات، بازداشت و محاکمه شیخ علی سلمان از سوی رژیم آل خلیفه را محکوم
کردند؛ بازداشت و محاکمه ای که به گفته وکلای حقوق دان فاقد تمامی معیارهای
بین المللی عدالت است.

خانه دبیرکل الوفاق بطور روزمره هدف
تیراندازی های گوناگون و پرتاب گازهای مسموم قرار می گیرد و آثار و ضررهای
حاصل از آن در وسایل منزل و ساکنانش کاملا مشهود است. نیروهای رژیم آل
خلیفه قبل از آن نیز بارها خانه شیخ علی سلمان را مورد یورش ددمنشانه بی
امان خود قرار داده اند.

رژیم بحرین از 28 دسامبر سال گذشته میلادی
مصادف با هفتم دی ماه شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت الوفاق را بازداشت کرد
که تداوم بازداشت وی خشم بحرینی ها را شعله ورتر کرده است. بازداشت این
رهبر انقلابیون بحرینی پس از آن صورت گرفت که وی مردم این کشور را به
برگزاری تظاهراتی در محکومیت انتخابات پارلمانی فرمایشی در بحرین که در ماه
دسامبر گذشته و با تحریم گسترده مردمی برگزار شد، فراخوانده بود.
منبع : ایرنا