مبانی ایدئولوژیک سیاست‌های فرهنگی رژیم پهلوی

نویسندگان : امین نواختی مقدم – حامد انوریان اصل

چکیده :
این مقاله درصدد تبیین پایه‌های ایدئولوژیک سیاست‌های فرهنگی رژیم پهلوی است. مؤلف ابتدا به معرفی چهره‌های برجسته تجددطلبی در ایران و نوع تفکر آنان پرداخته و سپس ضمن بیان مبانی ایدئولوژیک رژیم پهلوی، تأثیر آن را بر سیاست‌های فرهنگی تشریح کرده است.
در ادامه با تبیین سیاست‌های فرهنگی رژیم پهلوی، خواستگاه فکری آن را در اندیشه‌ها و آرمان‌های منورالفکران دوره مشروطه می‌جوید و به دنبال بیان این مسأله است که چون برداشت‌های اولیه فکری از دنیای مدرن، سطحی بود باعث شد که سطحی‌ترین و نازل‌ترین بخش از فرهنگ و تمدن غربی در جامعه ایران مورد تقلید قرار گیرد.

کلید واژه : سیاست‌فرهنگی، پهلوی، غرب‌گرایی، باستان‌گرایی، اسلام‌ستیزی.

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید