اخلاق روزنامه ‏نگاری؛ آسیب‏ ها و چالش ‏ها

نویسنده: محمد فولادی

چکیده :
اخلاق روزنامه‏ نگاری از مباحث مطرح در قلمرو علم جامعه‏ شناسی، علم ارتباطات و اخلاق کاربردی است. در این عرصه، این سؤال مطرح می‌شود که«اخلاق» چه جایگاهی در بسیاری از مشاغل و ازجمله روزنامه‌نگاری دارد؟ آیا اصولاً «اخلاق» و«اصول اخلاقی» می‌تواند بر روزنامه‌نگاری حاکم باشد؟ اگر آری، اخلاق روزنامه‏ نگاری دارای چه مشخصه‏ هایی است؟ وظایف اخلاقی یک روزنامه ‏نگار چیست؟ بایدها و نبایدهای اخلاقی در عرصه رسانه‌های مکتوب، به‌ویژه برای یک روزنامه‌نگار شاغل در آن کدام هستند؟ و آسیب‏ ها و چالش‏ های اخلاقی پیش‏روی روزنامه ‏نگاری چیست؟
این مقاله، در تلاش است تا به‌اجمال به‌سؤالاتی از این‌دست پاسخ دهد و بایدها و نبایدهای روزنامه‌نگاری طرح نماید.

کلید واژه‌: روزنامه ‏نگاری، اخلاق حرفه‏ای، آزادی بیان، وظایف اخلاقی.

شاید دوست داشته باشید