تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

روش‌شناسی آموزش معارف اسلامی در قرآن

نویسنده: عبدالله موحدی‌محب

چکیده :
نوشته پیش‌رو درصدد یافتن راهکاری عینی درمبانی روش آموزش دانش‌های مرتبط با حوزه معارف الاهی از دیدگاه قرآن است؛ در این مقاله پس از ارزش‌گذاری دانش و دانشور از منظر آموزه‌های دینی، تلاش شده است: اصول بنیادین آموزش معارف از قرآن استخراج و در شعاع روایات اسلامی معرفی شده و این اصول با شناسه‌هایی چون لزوم همپایی، مهرورزی، بردباری، فرصت‌سازی برای همه، هدایت اندیشه آزاد، در ضمن لزوم توجه به توان‌ها و ظرفیت‌های ذهنی و روانی مخاطبان و فروتنی متقابل و ایجاد و هدایت حس پرسش‌گری، نوآوری و به گزینی قابل وصول است. این اصول از رهگذر آیات قرآنی و روایات اسلامی قابل دستیابی است.

کلید واژه: قرآن، هدایت، معارف قرآن، روایات، آموزش.

شاید دوست داشته باشید