نویسنده : عليرضا نجف‌زاده چكيده:پيامبران الاهي(ع) از مراتب و درجات متفاوت و به‌تبع آن از مقامات و درنتيجه از صور و مراتب متفاوتي از وحي برخوردار بوده‌اند. با آنکه پيامبر اسلام(ص) جامع همه صور گوناگون وحي و تكليم الاهي بوده است، پیام‌آوری جبرئيل(ع) برای او، بیش از همه آنها کانون توجه مفسران، متكلمان و فلاسفه […]

نویسنده : عليرضا نجف‌زاده

چكيده:
پيامبران الاهي(ع) از مراتب و درجات متفاوت و به‌تبع آن از مقامات و درنتيجه از صور و مراتب متفاوتي از وحي برخوردار بوده‌اند. با آنکه پيامبر اسلام(ص) جامع همه صور گوناگون وحي و تكليم الاهي بوده است، پیام‌آوری جبرئيل(ع) برای او، بیش از همه آنها کانون توجه مفسران، متكلمان و فلاسفه اسلامي قرار گرفته است؛ زيرا اعتقاد اكثر ايشان بر اين بوده است كه تعاليم اسلامي فقط از این طريق بر آن حضرت(ص) نازل مي‌شده است.
درحالي‌كه او از مراتب عالي‌تر وحي، يعني وحي مستقيم و بي‌واسطه خداوند در حالت‌هاي معراج معنوي خود، برخوردار بوده است و توجه به آن در تبيين اموري مانند عصمت در دريافت وحي و يقيني بودن معرفت وحياني، نقش اساسي دارد. ما در اين مقاله علاوه بر پرداختن به اين مسأله به استقصای صور و مراتب گوناگون وحي محمدي(ص) و تبيين، نقد و تكميل نظريه فلاسفه در تحليل ماهوي وحي پرداخته‌ايم.

كليد واژه: اقسام وحي، وحي محمدي، تمثّل جبرئيل(ع)، تبيين فلسفي، مراتب وحي.