تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

منابع شیخ مفید در گزارش‏های تاریخی

نویسنده : قاسم خانجانی

چکیده :
در این نوشته با اشاره به اهمیت منابع در تاریخ اسلام، به ویژه اهمیت منابع کهن تاریخی، به منابع شیخ مفید و نیز ویژگی‏ های روش وی در بهره‌گیری از منابع پرداخته شده است. بیان مواردی از این منابع کهن و ویژگی آن‏ها و نیز اشاره به گزارش‏ های تاریخی شیخ مفید، به ویژه در دو کتاب الارشاد و الجمل و مقایسه آن‏ها با گزارش‏ های مشابه که در منابع دیگر وجود دارد، مطالب این نوشته را در بر می‏ گیرد.
همچنین بخشی از منابع شیخ مفید که به گزارش‏ های شفاهی و غیر مکتوب اختصاص دارد به اختصار بررسی شده است.

کلیدواژه: تاریخ اسلام، شیخ مفید، منابع تاریخی، مصنفات شیخ مفید.

شاید دوست داشته باشید