تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

رابطه باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با عشق به پول

نویسندگان: محسن گل‌پرور – زهرا جوادیان
چکیده:
یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که از بین ابعاد عشق به پول، اهمیت، موفقیت و برانگیزانندگی، قادر به پیش‌بینی باور به دنیای عادلانه (۰۵/۰>p) است. اما برای باور به دنیای ناعادلانه نیز نتایج نشان داد که اهمیت و موفقیت ـ از زیرمقیاس‌های عشق به پول ـ می‌توانند این نوع باورها (۰۵/۰>p) را پیش‌بینی کنند. ناگفته نماند تلویحات نقش عشق به پول و باورهای دنیای عادلانه و ناعادلانه نیز در پایان مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه: عدالت، دنیا، پول، عشق به پول، باور به دنیای عادلانه، باور به دنیای ناعادلانه.
شاید دوست داشته باشید