آسیب‌شناسی تفسیر علمی با محوریت تفسیر پرتوی از قرآن

نویسندگان: علیرضا نوبری ـ محمدعلی رضایی اصفهانی
چکیده:
بیش از ۷۰۰ آیه قرآن به مسائل علمی نظیر: هستی شناسی، طبیعت شناسی و زیست شناسی اشاره دارد. مفسران اسلامی به منظور اثبات مباحث علمی قرآن، به تفسیر علمی قرآن روی آورده‌اند. با پیشرفت و رشد فزاینده علوم تجربی و تکنولوژی در عصر حاضر، گرایش به این نوع تفسیر نیز در سده اخیر رو به افزایش یافته است. 
تفسیر پرتوی از قرآن نوشته سید محمود طالقانی از جمله تفاسیری است که در مواردی، از این روش بهره برده است. این اثر گرچه شامل تفسیر بخش اندکی از قرآن بوده و دارای مزایا و ویژگی‌های قابل توجهی نظیر: توجه به آسیب‌های تفاسیر علمی و اعجاز علمی قرآن می‌باشد، اما در مواردی این اثر از نظر: مبنایی، روشی و محتوایی در زمینه تفسیر علمی آیات، نیازمند پیرایش و آسیب‌زدایی است.
کلیدواژه: پرتوی از قرآن، سید محمود طالقانی، تفسیر علمی، روش تفسیری.
به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.