تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

بررسی و تحلیل نقش عمروعاص در تاریخ اسلام

نویسندگان: فهیمه کلباسی اصفهانی – آیت قبادی
چکیده:
در تدوین پژوهش‌های تاریخی زندگی‌نامه و شخصیت افراد مثبت تاریخ مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد و کمتر به تحقیق درباره اشخاص منفی تاریخ پرداخته می‌شود و این علی‌رغم آن است که شخصیت‌های منفی در طول تاریخ همواره در امور مختلف ایفاگر نقش‌های کلیدی بوده‌اند که نیازمند واکاوی و بررسی لازم است.
مقاله حاضر عملکرد عمروعاص را در تاریخ صدر اسلام مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. با استناد به منابع اصلی، به‌وسیله تطبیق داده‌ها، نقش عمروعاص در امور مختلف و صحنه‌های پیدا و پنهان تاریخ صدر اسلام مورد کنکاش قرار‌ می‌گیرد.
عمروعاص از نیرنگ‌بازان و داهیان عرب و قریش بوده است که بنابر شخصیت مرموز و زیرک خود در صحنه حوادث گوناگون ایفاگر نقش‌های متفاوت بوده است. او فقط بر‌اساس منافع شخصی، گرایش‌های سیاسی خود را انتخاب کرده و بدون توجه به معیارهای اخلاقی، دینی و انسانی از حیله، نیرنگ، دروغ، کتمان حقیقت، تهمت و خون‌ریزی، برای رسیدن به مقصود استفاده کرده است و به‌همین دلیل شکل‌گیری بخش اعظمی از حوادث تاریخ صدر اسلام براساس نقش منفی وی شکل گرفته است.
کلیدواژه: پیامبر (ص)، امام علی(ع)، شیخین، عمروعاص، مصر، صفین.
شاید دوست داشته باشید