تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

الاهیات در ریاضیات

نویسنده: محمد عباس‌زاده جهرمی

چکیده :
شناخت خداوند متعال و وحدانیت او، یکی از مهم‌ترین وظایف انسان است. خداوند، موجودی فوق زمان و مکان است که محدودیت در ذات او راه ندارد. جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم و اشیایی که با آنها سر و کار داریم، همگی زمان‌مند و محدودند؛ لذا شناخت او ازطریق این اشیا چندان کامل نیست.
استفاده از مفهوم بی‌نهایت در ریاضیات و قواعد حاکم بر آن می‌تواند ما را در شناخت بهتر خداوند متعال یاری نماید. در این نوشتار با استفاده از تمثیل‌هایی در دنیای ریاضیات، همچون رابطه بی‌نهایت با سایر اعداد، مباحثی مانند رابطه خداوند با مخلوقات، جایگاه انسان در نظام هستی و نزدیکی یا دوری خداوند نسبت‌به موجودات، تبیین شده است.
دکارت، فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی، پس از شک در همه امور، سعی کرده است با استفاده از این مفهوم، راهی برای اثبات خداوند بیابد؛ در این نوشتار، ضمن تبیین نظریه دکارت و راه اثبات او، وحدانیت خداوند، محور بحث قرار گرفته و با کمک از تمثیلی دیگر در ریاضیات، بدان پرداخته شده است.

کلید واژه :
توحید، بی‌نهایت، دکارت، ریاضیات.

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

این وب‌سایت برای بهبود تجربه شما از کوکی استفاده می‌کند. حدس می‌زنیم شما با این کار موافق هستید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید. پذیرفتن ادامه