تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

بازشناسی زهد در قرآن کریم


نویسنده : علی اقدامی

چکیده :
این مقاله درصدد است تا با ترسیم و تصویر مفهوم زهد (از نظر لغت و اصطلاح) و تبیین حقیقت آن، از منظر آیات قرآنی، نشان دهد که هم بهره‌مندی مطلق و بی‌ضابطه از مواهب طبیعی با روح تعالیم دینی سازگاری ندارد و هم رهایی و وانهادن یکسره امکانات و نعمت‌های دنیوی، امری است مذموم و مغایر با حکمت‌ها و اهداف آفرینش.
زهد در دنیا و اندازه‌نگهداری در بهره‌مندی از امور دنیوی و رغبت به نعمت‌های اخروی و حقایق ابدی، مناسب‌ترین شیوه‌ای است که در منابع دینی طراحی شده است. قوام زهد دینی تنها به اعراض قلبی و انصراف نفسانی از پدیده‌ها و جلوه‌های دنیوی نیست، بلکه در تحقق آن، نوعی ترک و تقلیل در تمتعات مادی برای رسیدن به مقاصد معنوی و اجتماعی نیز مدخلیت دارد.
پیداست که استفاده متعارف و منطقی از بهره‌های مادی و ورود در عرصه‌های زندگی با مراعات حدود الهی، هیچ‌گونه منافاتی با حقیقت زهد ندارد.

کلید واژه: زهد، دنیا، تجافی، رهبانیت، آخرت، محبت، تعلق.

شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.