به گزارش ادیان نیوز، دانشگاه الأزهر مصر، يکي از قديمي ترين مراکز آموزشي ديني در جهان اسلام به شمار مي رود. به اعتقاد بسياري از انديشمندان جهان اسلام، الأزهر در حال حاضر پايگاه اصلي رهبر اسلام سني به شمار مي رود. البته انديشمندان مدافع انديشه نزديک به وهابيت، اين موضوع را قبول ندارند بلکه دانشگاه […]

به گزارش ادیان نیوز، دانشگاه الأزهر مصر، يکي از قديمي ترين مراکز آموزشي ديني در جهان اسلام به شمار مي رود.
به اعتقاد بسياري از انديشمندان جهان اسلام، الأزهر در حال حاضر پايگاه اصلي رهبر اسلام سني به شمار مي رود. البته انديشمندان مدافع انديشه نزديک به وهابيت، اين موضوع را قبول ندارند بلکه دانشگاه هاي اسلامي سعودي را پايگاه اصلي مي دانند.
در هر صورت به اذعان همگان،‌ اگر هم الأزهر پايگاه اصلي نباشد، حداقل يکي از اصلي ترين پايگاه هاي رهبريت اسلام سني به شمار مي رود.
در چند دهه گذشته رياست و پست هاي اين دانشگاه بر اساس علم و دانش انتخاب مي شد و گرايش سياسي به هيچ وجه در انتخاب افراد نقش نداشت اما متأسفانه طي چند سال اخير که همه بخش ها و حوزه هاي زندگي افراد در کشورهاي مختلف جهان به خصوص در خاورميانه به سياست آلوده شده، رياست و پست هاي دانشگاه الأزهر مصر هم از اين مسأله مستثني نبوده است.
بر همين اساس طي چند روز اخير هنگامي که يکي از اساتيد سرشناس حوزه ديني مصر به عنوان رئيس دانشکده “دعوت اسلامي” الأزهر منصوب شد،‌ فورا از سوي مخالفانش به داشتن انديشه “اخوان المسلمين”‌ – که اين روزها دشمنان زيادي در مصر و ديگر کشورهاي عربي دارد – متهم شد.
موج اعتراضات و انتقادات از انتصاب وي به قدري بالا گرفت که مسئولان مربوطه در دانشگاه الأزهر تصميم گرفته اند که براي پايان دادن به حاشيه ها، او را برکنار و شخص ديگري را جاي وي بگذارند.
در واقع سطح و جايگاه علمي اين فرد به هيچ وجه مد نظر قرار نگرفته بلکه تنها به خاطر مسائل سياسي و داشتن گرايش به اخوان المسلمين باعث شد که مجموعه رياست الأزهر در برابر فشارها کم بياورد و ناچار به تغيير وي گرديد.
بدون شک علت اين مسأله را مي توان در دولتي شدن يک مرکز آموزشي ديني همچون الأزهر دانست. اگر اين دانشگاه همواره استقلال خود را حفظ مي کرد و بدون توجه به گرايشات سياسي افراد، به مسير و فعاليت خود ادامه مي داد، هيچ گاه چنين مشکلي پيش نمي آمد اما هنگامي که آلوده مسائل سياسي شد،‌ با آمدن دولت “اخوان المسلمين”‌ روي کار، مديريت و پست هاي الأزهر به دست اخواني ها مي افتد و هنگام کنار رفتن اخواني ها، مديريت و پست هاي اين دانشگاه هم از دست آنان خارج مي شود.
جا دارد مسئولان و دست اندرکاران مراکز آموزشي ديني در ديگر کشورهاي جهان بخصوص کشورهاي جهان اسلام از اين ماجرا عبرت بگيرند و جلوي هرگونه سياسي شدن مراکز خود را بگيرند تا به همان مشکل مبتلا نشوند.
منبع: شیعه آنلاین