به گزارش ادیان نیوز، پايگاه المسله، در گزارشي با عنوان ناخرسندي پاکستاني‌ها از حمايت کشورهاي حوزه خليج فارس از مدارس وهابي تکفيري آورده است: بسياري از سياستمداران و روشنفکران پاکستاني، عربستان سعودي و کشورهاي حوزه خليج فارس به ويژه قطر و کويت و امارات را مسئول افراط گرايي، طايفه گري و تروريسم در پاکستان مي‌دانند. […]

به گزارش ادیان نیوز، پايگاه المسله، در گزارشي با عنوان ناخرسندي پاکستاني‌ها از حمايت کشورهاي حوزه خليج فارس از مدارس وهابي تکفيري آورده است: بسياري از سياستمداران و روشنفکران پاکستاني، عربستان سعودي و کشورهاي حوزه خليج فارس به ويژه قطر و کويت و امارات را مسئول افراط گرايي، طايفه گري و تروريسم در پاکستان مي‌دانند.
اين رسانه عراقي نوشت: رشد تروريسم در پاکستان در نتيجه دو عامل اساسي است؛ نخست حمايت سعودي ها از مدارس وهابي در پاکستان که در واقع به مثابه مراکز تکثيرکننده تروريست‌هاست و عامل ديگر اشتباه استراتژيکي که اطلاعات پاکستان مرتکب شد و از گروه‌هاي تکفيري به عنوان برگه اي عليه رقيب خود هند و در منازعه کشمير استفاده کرد.
آل سعود در راستاي گسترش تفکر وهابي تکفيري در دنيا حرکت مي‌کنند و به دنبال بهره برداري از تکفيري ها براي تحقق اهداف خود هستند. سعودي ها در واقع مي کوشند مانع هر تغييري در عربستان شوند.
المسله نوشت: استراتژي سعودي‌ها هدف قرار دادن انقلاب هاي عربي و انحراف و شکست آن از طريق به کار گيري لشکر عظيمي از تکفيري ها که ثمره گسترش وهابيت در جهان است.
آنچه امروز در يمن، بحرين، لبنان، سوريه، عراق، ليبي و حتي مصر مي گذرد و همه اين حوادث به منظور به شکست کشاندن اراده مردمي براي تغييرات و ممانعت از رسيدن آن به جزيره العرب و آل سعود است.
هنگامي که ملت يمن براي برگرداندن مسير انقلاب خود به روند صحيح دست به انتفاضه زد گروهک تکفيري و کساني که سرسپرده دلارهاي نفتي عربستان سعودي هستد چوب لاي چرخ انقلاب مردم يمن گذاشتند زيرا هر تغييري که به نفع ملت يمن باشد به طور حتم به زيان رژيم سعودي است. اين وضعيت در بحرين، سوريه و عراق وديگر کشورها نيز صدق مي کند.
سامي رمزي يک از نويسندگان عرب گفت: عربستان سعودي از اوضاع اقتصادي و ميزان بي سوادي در مناطق روستايي پاکستان به عنوان منافذ و روزنه هاي نفوذ استفاده مي کند و در امور پاکستان دخالت مي کند.
سعودي ها کمک هاي مالي زيادي براي تاسيس مدارس ديني براي اشاعه تفکر وهابي تکفيري در جامعه پاکستان مي کنند اين درحالي است که دولت هاي متوالي در پاکستان اين موضوع را ناديده مي گيرند و علت اين چشم پوشي کمک اقتصادي است که از عربستان سعودي دريافت مي کنند زيرا پاکستاني ها آن را به مثابه نقطه قوت در مقابله با هند مي دانند.پاکستان فارغ التحصيلان اين مدارس را جنگجوياني بالقوه در جنگ خود با هند در کشمير مي داند به ويژه که ساکنان کشمير مسلمان هستند.
اهميت اين مدارس و فارغ التحصيلان آن در پاکستان در جنگ اتحاد جماهير شوري سابق در افغانستان مشخص شد به گونه اي که اين مدارس مورد توجه دستگاه هاي اطلاعاتي آمريکا، پاکستان و عربستان سعودي قرار گرفت تا از آنها براي اعلام جهاد عليه ارتش سرخ استفاده شود.
المسله مي افزايد: تروريسم مانند هر پديده اجتماعي و سياسي قابل کنترل نيست و کساني که به چشم ابزار سياسي به آن مي نگرند به ويژه طرف هاي امنيتي و نظامي در پاکستان توان کنترل بر آن را ندارند.
اوضاع به مرحله اي رسيده است که تروريسم به وجود آورندگان آن در پاکستان را نيز رحم نمي کند.تروريست ها مراکز ارتش پاکستان و موسسات مدني وابسته به آن مانند مدارس و موسسات را هدف قرار داده اند.آخرين جنايت ارتکاب شده از سوي گروهک طالبان در مدرسه اي متعلق به ارتش بود که بيش از 150 قرباني در دسامبر به دنبال داشت که بيشتر اين قربانيان را کودکان تشکيل مي دادند.
اين رسانه عراقي مي نويسد: حملات گروه هاي تکفيري عليه مسلمانان شيعه به مرحله اي رسيده است که نمي توان آن را تحمل کرد و در برابر آن سکوت اختيار کرد.گروه هاي تکفيري در پاکستان پرسه مي زنند و هيچ برنامه و چشم اندازي نزد دولت پاکستان براي اطمينان بخشي به مردم پاکستان وجود ندارد موضوعي که سبب شده است خود مردم خواستار توقف حمايت سعودي ها از مدارس وهابي در پاکستان به عنوان تهديد بزرگ براي اين کشور و جامعه پاکستان شوند.
بسياري از گزارش هاي رسانه هاي پاکستاني به نقش پول سعودي ها در گسترش مدارس وهابي در پاکستان اشاره مي کند و وزيران دولت پاکستان بحث مدارس وهابي که تغذيه کننده خشونت و افراط گرايي هستند، را مطرح کرده اند. حتي يکي از وزيران کابينه پاکستان، سعودي ها را به تلاش براي بي ثباتي در دنيا متهم کرد.
در واکنش به اين مواضع آشکار و بدون پرده پاکستاني ها، سفارت سعودي ها در اسلام آباد با صدور بيانيه اي کمک به مدارس ديني را با موافقت حکومت دانست.وزارت خارجه پاکستان نيز اعلام کرد که کمک هاي مالي به شدت تحت کنترل قرار مي گيرد تا کمک به گروه هاي تروريستي متوقف شود.
المسله در ادامه بيان کرد: در گذشته اوضاع به گونه اي بود که انتقاد از عربستان سعودي و کشورهاي حوزه خليج فارس در جامعه پاکستاني ممنوع بود و عربستان سعودي و کشورهاي حوزه خليج فارس مقدس شمرده مي شدند اما امروز اوضاع تغيير پيدا کرده است و اين به دنبال هدف قرار گرفتن مراکز ارتش و پليس و وارد شدن خسارات ملياردي در جنگ با تروريسم است.
برخي از روشنکفران پاکستان اعلام کرده اند که در گذشته و قبل از اينکه نفت کشف شود و اتباع پاکستاني براي کار به عربستان و ديگر کشورهاي حوزه خليج فارس بروند از واژه خداحافظ استفاده مي شد اما پس از کشف نفت در عربستان سعودي و ديگر کشورهاي حوزه خليج فارس و گسترش مدارس وهابي در پاکستان بسياري از پاکستاني ها از واژه “الله حافظ” استفاده مي کنند.يکي از روشنفکران اين سئوال را مطرح مي کند که ساکنان تمدن دشت سند که تاريخي 5000 هزار ساله دارند چرا سرسپرده سعودي هاي بدوي و بيابان نشين شده اند؟
منبع: تسنیم