ابتکار زن مسیحی در دفاع از حق حجاب بانوان مسلمان

به گزارش ادیان نیوز، بانوی متدیّنی به نام جسی ایگان، در ایالت ایلینوی واقع در ایالات متحده
آمریکا زندگی می‌کند. او بر این عقیده است که در زندگی، دین بر هر چیز
دیگری اولویت دارد. تصمیم جسی ایگان، مبنی بر رعایت حجاب در طول ۴۰ روز
(ایام خاصی که مسیحیان روزه می‌گیرند) نزدیکان وی را متعجب کرد.

گفتنی
است، این اقدام پسندیده‌ جسی از طرف دوستان مسلمان وی نیز مورد استقبال
قرار گرفته است به‌گونه‌ای که دوستان مسلمان او پوشاک اسلامی و روسری خود
را به این زن مسیحی هدیه کردند.

جسی ایگان در این باره می‌گوید: «من
با این اقدام تصمیم به عبور از مرزهای فرهنگ غرب گرفتم و نشان دادم که این
امر آسان است. من امیدوارم که دیگران مرا درک کرده و این راه را با من
ادامه دهند».
منبع : ایکنا

شاید دوست داشته باشید