تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

چرا احساسات ضدیهودی در اروپا بیشتر از قاره های دیگر است؟

به گزارش ادیان نیوز، یک تحقیق جدید در مورد گسترش حملات نژادی و ضدیهودی دراروپا که در روز
جمعه گذشته منتشر شد نشان داد که دشمنی با یهودیان در اروپا بیش از هر نقطه
دیگری در جهان است. این درحالی است که اروپا به خصوص آلمان پس از جنگ
جهانی دوم بیشترین غرامت را به یهودیان پرداخته و موزه کشتار یهودیان اروپا
موسوم به هولوکاست، جایی نیست که برپا نشده باشد.

این تحقیق جدید توسط موسسه نظرسنجی معتبر PEW که در آمریکا فعالیت می
کند منتشر شده است. این نظرسنجی شامل دو شاخص اقدامات فردی ضدیهودیان در
سطح جهان و همچنین تلاش دولت ها برای محدود کردن فعالیت های اجتماعی و
مذهبی پیروان این آیین بوده است. موسسه پیو از سال ۲۰۰۷ و به صورت سالیانه
حملات نژادی و یهودآزاری در جهان را ثبت می کند.

نتایج این تحقیق نشان داد که در سال ۲۰۱۳ از ۱۹۸ کشور جهان ۷۷ کشور چه
به صورت فردی و چه دولتی افزایش چشمگیری در فعالیت های ضدیهود داشته اند که
البته سهم اروپا در این میان از همه بیشتر بوده است. همین رقم در سال ۲۰۱۲
به میزان ۷۱ درصد بوده است.

اما در اروپا یهودیان علاوه بر جنبه های مختلف آزار، در مسایل اجتماعی
مورد تبعیض فراوان قرار می گیرند به طوریکه از ۴۵ کشور اروپایی۳۴ کشور(
۷۵درصد) آمار بالایی در آزار اجتماعی یهودیان داشته اند. درصورتیکه این رقم
دردیگر نقاط جهان ۲۵ درصد است. مسخره کردن آیین های مذهبی یهودیان از جمله
ختنه و یا عبادت های مختلف و نیز به سخره گرفتن لباس و کلاه آنان یکی از
آزارهای معمول آنان دراروپا ذکر شده است.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید