به گزارش ادیان نیوز، یک تحقیق جدید در مورد گسترش حملات نژادی و ضدیهودی دراروپا که در روز جمعه گذشته منتشر شد نشان داد که دشمنی با یهودیان در اروپا بیش از هر نقطه دیگری در جهان است. این درحالی است که اروپا به خصوص آلمان پس از جنگ جهانی دوم بیشترین غرامت را به […]

به گزارش ادیان نیوز، یک تحقیق جدید در مورد گسترش حملات نژادی و ضدیهودی دراروپا که در روز
جمعه گذشته منتشر شد نشان داد که دشمنی با یهودیان در اروپا بیش از هر نقطه
دیگری در جهان است. این درحالی است که اروپا به خصوص آلمان پس از جنگ
جهانی دوم بیشترین غرامت را به یهودیان پرداخته و موزه کشتار یهودیان اروپا
موسوم به هولوکاست، جایی نیست که برپا نشده باشد.

این تحقیق جدید توسط موسسه نظرسنجی معتبر PEW که در آمریکا فعالیت می
کند منتشر شده است. این نظرسنجی شامل دو شاخص اقدامات فردی ضدیهودیان در
سطح جهان و همچنین تلاش دولت ها برای محدود کردن فعالیت های اجتماعی و
مذهبی پیروان این آیین بوده است. موسسه پیو از سال 2007 و به صورت سالیانه
حملات نژادی و یهودآزاری در جهان را ثبت می کند.

نتایج این تحقیق نشان داد که در سال 2013 از 198 کشور جهان 77 کشور چه
به صورت فردی و چه دولتی افزایش چشمگیری در فعالیت های ضدیهود داشته اند که
البته سهم اروپا در این میان از همه بیشتر بوده است. همین رقم در سال 2012
به میزان 71 درصد بوده است.

اما در اروپا یهودیان علاوه بر جنبه های مختلف آزار، در مسایل اجتماعی
مورد تبعیض فراوان قرار می گیرند به طوریکه از 45 کشور اروپایی34 کشور(
75درصد) آمار بالایی در آزار اجتماعی یهودیان داشته اند. درصورتیکه این رقم
دردیگر نقاط جهان 25 درصد است. مسخره کردن آیین های مذهبی یهودیان از جمله
ختنه و یا عبادت های مختلف و نیز به سخره گرفتن لباس و کلاه آنان یکی از
آزارهای معمول آنان دراروپا ذکر شده است.

منبع : شفقنا