نویسندگان: محمد اسحاق مسعودی – ابراهیم کلانتری چكيده :بسياري از كشورهاي پيشرفته، مدعي قانون‌گرايي و حاكميت قانون بوده، رسانه‌هاي تبليغاتي آنان نيز، با روش‌های گوناگون به تلقين و تبليغ اين ادعا پرداخته‌اند. اگرچه، شناخت و تعيين قوانيني که داراي قابليت اداره و هدايت جامعه بشري به سعادت و رفاه باشند، موضوعي مهم درخور بررسي‌اي است، […]

نویسندگان: محمد اسحاق مسعودی – ابراهیم کلانتری

چكيده :
بسياري از كشورهاي پيشرفته، مدعي قانون‌گرايي و حاكميت قانون بوده، رسانه‌هاي تبليغاتي آنان نيز، با روش‌های گوناگون به تلقين و تبليغ اين ادعا پرداخته‌اند. اگرچه، شناخت و تعيين قوانيني که داراي قابليت اداره و هدايت جامعه بشري به سعادت و رفاه باشند، موضوعي مهم درخور بررسي‌اي است، نياز انسان‌ها در حيات اجتماعي به قانون جاذبه و زيبايي خاصي به واژه قانون‌گرايي بخشيده است.
این مقاله پس از بررسی چيستي قانون، به بیان قوانين معتبر و لازم‌الاتباع از نظر امام علی(ع) پرداخته است. به‌نظر آن حضرت، احكام كلي عقلي، قوانين الهي برگرفته از كتاب و سنت معصومان(ع) و سنت‌هاي خوب گذشتگان می‌تواند به منزله قانون مطرح شود.
حاكمان درصورتي قانون‌گرا خواهند بود كه با تمام توان در راستاي حاكميت‌بخشيدن به قانون و اصلاح جامعه در پرتو آن بکوشند و در راه تحقق عدالت همه‌جانبه همت نمایند.

کلیدواژه:
قانون، قانون‌گرايي، حاكمان، سنّت، كتاب