نویسنده : اکرم عبدالله پور     چکیده :در اين مقاله تحقيقي فقهي در مورد محدوده پوشش زنان با توجه به آيات 31 و 59 سوره مبارکه احزاب صورت گرفته است. نگارنده براي مشخص کردن مسئله پوشش وجه و کفين زنان با رويکردي فقهي به سراغ آيات و روايات معتبر رفته و حدود پوشش زنان را […]

نویسنده : اکرم عبدالله پور    

چکیده :
در اين مقاله تحقيقي فقهي در مورد محدوده پوشش زنان با توجه به آيات 31 و 59 سوره مبارکه احزاب صورت گرفته است. نگارنده براي مشخص کردن مسئله پوشش وجه و کفين زنان با رويکردي فقهي به سراغ آيات و روايات معتبر رفته و حدود پوشش زنان را بررسي مي نمايد. وي به اختلاف نظر فقهاي اماميه در اين زمينه نيز اشاره کرده و روايات وارده در اين زمينه را از لحاظ سند و دلالت مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.
وجوب يا عدم وجوب پوشش کفين و وجه زنان در حال نماز و غير از آن و استدلال هاي هر يک از فقهاي موافق و مخالف با آن شالوده اصلي نوشتار حاضر را تشکيل مي دهد.

کلید واژه : آیه حجاب ، پوشش صورت ، پوشش دست‌ها ، پوشش وجه ، پوشش کفین