تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان لبنان با تأکید بر جنبش حزب‌الله

نویسنده: سید مهدی طاهری
چکیده:
انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان نقطه آغاز خیزش بیداری اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم، نویدبخش دوره جدیدی از ظهور اسلام بود که سایر ملت‌های اسلامی از جمله شیعیان لبنان را به‌تکاپو وادشته و شیعیان این کشور و به‌خصوص جنبش حزب‌الله، به‌برکت انقلاب اسلامی، به‌تدریج نقش فزاینده‌ای را در تحولات سیاسی اجتماعی ایفا کرده‌اند. 
انقلاب اسلامی ایران با تأثیرگذاری در عرصه فرهنگی (تقویت هویت شیعی)، سیاسی (سهم بیشتر در قدرت) و اجتماعی (بهینه شدن وضعیت شهروندی)، سهم بسزایی در رشد و پیشرفت و انجام اقدامات سیاسی ـ اجتماعی و کسب موفقیت‌‌های شیعیان لبنان به‌خصوص جنبش حزب‌الله داشته است.
کلید واژه: انقلاب اسلامی ایران، شیعیان لبنان، جنبش حزب‌الله.