شفاعت عقوبت در قرآن و عهدین

نویسنده: محمد کاوه
چکیده:
شفاعت عقوبت یکی از موضوعات مشترک در کتاب‌های آسمانی است. این موضوع در کتاب یهودیان به‌عنوان تأثیر اراده پیامبران بر اراده الهی، و در کتاب اشعیا، (باب ۵۳، فقره ۱۲) به‌منزله فدا شدن، و در عهد جدید، (کتاب غلاطیان، باب ۳، فقره، ۱۳) به‌عنوان کفاره مسیح به‌ازای گناه اولیه حضرت آدم مطرح شده است؛ و در قرآن مجید به چهار صفت رحمانیت، غفاریت (در دنیا)، رحیم بودن خدا (در آخرت) و عدالت خداوند نسبت داده شده است. تعابیر متفاوت کتاب‌های مزبور در این مسئله، صرف‌نظر از اختلاف ظاهری‌شان، پیامدهای متفاوتی نیز، درپی دارد.
کلیدواژه: شفاعت، عقوبت، توحید افعالی، توحید ذاتی، عدل الهی، قرآن، عهدین.
شاید دوست داشته باشید