بررسی روش مجاب سازی روانی برای جذب عضو در فرقه ها/فشار همتراز و سرمشق سازی

به گزارش ادیان نیوز، در ادامه سلسله مباحث مجاب سازی روانی افراد برای عضویت در فرقه ها، در این بخش موضوع “فشار همتراز و سرمشق سازی” مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
اغلب فرقه ها اعضای خود را طوری آموزش می دهند که یا از طریق سیاست های آشکار و یا بیشتر به شکل پنهان و غیر مستقیم،‌ در راه هایی که مطلوب و مدنظر آنها است، حرکت کنند.
فرقه ها برای افزایش ظرفیت جذب شدن افراد جدید، آموزش اعضا برای لبخند زدن، خوش برخورد بودن و توجه به تازه واردان را در دستور کار خود قرار می دهند.
“فشار همتراز جمع” وسیله موثری برای وادار کردن افراد به منطبق کردن رفتار خود با چارچوب گروه است. در فرقه ها، این قضیه در خصوص اعضای جدید و قدیم هر دو کارایی دارد و بسیار فراتر از آنچه که معمولا در جامعه به طور عام شناخته می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.
فردی که مورد سوء استفاده فرقه ها با استفاده از این تکنیک قرار گرفته، با دیدن ظاهر فیزیکی افراد فرقه و اخلاق خوب و جذاب عضویابان فرقه ها، مثل مسافری می ماند که برای سوار شدن به قطار، در حال عجله و شتاب برای سبقت گرفتن از دیگران و رسیدن به واگن است.
معرفی الگوها و مدل هایی که در فرقه ها به عنوان شکل و شناسنامه گروه شناخته می شود، به گونه ای صورت می گیرد که فرد را تحت فشار مستقیم و غیر مستقیم قرار داده و او  راهی به جز تبعیت و هم رنگ شدن با گروه ندارد.
در این شرایط فرد فکر می کند که تنها راه برای طی کردن، همین راهی است که توسط فرقه ارائه شده و راه دیگری وجود ندارد و فرد در دو راهی تردید و شک، مجبور به پذیرفتن عقاید و رفتارهای گروه می شود.
از آنجا که رهبران فرقه ها بسیار مستبد و عقاید گروه نیز خشک و بی روح است، نحوه لباس پوشیدن، ‌لبخند زدن و زبان مورد استفاده افراد نیز، تحت کنترل او قرار دارد.
به عنوان نمونه، اعضای گروهک تروریستی منافقین- که به عنوان یکی از فرقه های تروریستی و خطرناک در جهان شناخته می شود- ملزم به پوشیدن لباس مخصوص و پیروی از عقاید التقاطی و الحادی گروه هستند.
در برخی از فرقه ها به فرد دستوری برای پوشیدن لباس مخصوصی داده نمی شود؛ اما وی بدون آگاهی و صرفا برای یکی شدن با بقیه اعضا، از نحوه لباس پوشیدن معمولی به پوشیدن لباس های یک شکل فرقه تغییر وضعیت می دهد.
استفاده از تکنیک “فشار همتراز و سرمشق سازی” تا آنجا برای پیشبرد اهداف پلید رهبر فرقه موثر است که افراد به سبک و سیاق اعضای قدیمی تر گروه، نامه هایی را برای خانواده و دوستان خود می نویسند که در فرقه ها این نامه ها به عنوان” نامه های قطع ارتباط” موسوم شده است.
برای کسانی که هنوز در معرض تبلیغات مسموم فرقه ای قرار نگرفته اند، بسیار جالب توجه است که بشنوند که چگونه فردی بدون آنکه به وی دستوری ابلاغ شده باشد،‌ تحت تاثیر دیگران، لباس خود را عوض کرده، نحوه حرف زدن، رفتار کردن و بسیاری از امورات معمول وی تغییر کرده باشد.
اما نکته قابل ذکر آنکه، افراد با مشاهده رفتار و شکل پوشش آنها، موضوع را دریافته و خود در مسیر سرابی قرار می گیرند که توسط سوء استفاده گران فرقه ها برای افراد طراحی شده است.
در این راستا افراد غیر مطیع، فرمان ناپذیر، وظیفه نشناس، کسی که غیر قابل کنترل بوده، به سختی قابل نفوذ باشد، رد می شود و اغلب فرقه ها از چنین افرادی با عنوان ” بازیگر بد” تعبیر کرده و آنها را در همان نقطه عضوگیری پاکسازی می کند.
فرقه ها افرادی را می خواهند که بدون صرف هزینه های مادی و معنوی زیاد، وفق خواسته های رهبر فرقه عمل کرده و کوچک ترین اعتراضی از وی به عمل نیاید وگرنه با اعمال مجازات سنگین روبرو می شود.
گفتنی است، نمونه هایی از تسویه حساب های فرقه ای در گروهک تروریستی منافقین به علت پرسش عادی اعضا از اهداف فرقه، گزارش شده که نشان می دهد که فرقه ها خصوصا از نوع تروریستی آن – به شدت از منطق متواری هستند و با حذف فیزیکی به استقبال اعتراض افراد می روند.
منبع: انجمن رهپویان هدایت
اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.