به گزارش ادیان نیوز، در حالی که عملیات آزادسازی تکریت توجه همه جهان را به خود جلب کرده است، ترکیه و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس با بهانه آماده سازی نیروهای مردمی در عراق برای آزادسازی موصل، دست به تشکیل گروه های شبه نظامی از میان قبایل سنی عراق زده اند. این گروه های شبه […]

به گزارش ادیان نیوز، در حالی که عملیات آزادسازی تکریت توجه همه جهان را به خود جلب کرده است، ترکیه و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس با بهانه آماده سازی نیروهای مردمی در عراق برای آزادسازی موصل، دست به تشکیل گروه های شبه نظامی از میان قبایل سنی عراق زده اند.
این گروه های شبه نظامی در حالی در عراق تشکیل شده و در حال آموزش و تسلیح هستند که هیچ اطلاعاتی از عملیات آزاد سازی موصل، کیفیت، زمان و نیز اهداف آن بیان نشده است.
روزنامه الاخبار لبنان با انتشار این خبر هدف از این عملیات و نیز آموزش نیروهای نظامی از میان سنیان را مسابقه با نیروهای شیعی مردمی و ارتش عراق که تحت فرماندهی ژنرال قاسم سلیمانی در حال پیشروی روز به روز در مناطق مختلف عراق هستند، دانست.
در واقع ترکیه و کشورهای عربی قصد دارند تا با بسیج عمومی قبایل سنی عرب عراق، شبیه کاری که پیش از این توسط شیعیان در بسیج عمومی علیه داعش انجام گرفت، را انجام دهند و به این ترتیب موازنه قوا در صحنه عراق را به نفع خود تغییر دهند.
منبع اطلاعاتی روزنامه الاخبار عنوان کرده است که ترکیه و کشورهای عربی قصد دارند تا عملیات آزادسازی موصل را به تنهایی و بدون حضور گروه های شیعی انجام دهند و درهمین راستا ترکیه نقش آموزش این نیروها را بر عهده گرفته است.
منبع: پایگاه خبری داعش