نویسندگان: علی‌اکبر نوایی – سید حسین سید موسوی چكيده :نهج‌البلاغه در حوزه فقه سیاسی، پس از قرآن کریم و سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص)، بنیانگذار فلسفه سیاسی اسلام است که راهبردهای سیاسی روشنگرانه‌ای در زمینه حکومت و ساختار آن ارائه نموده است. حکومت، قدرت و ولایت بر جامعه از ناحیه خداوند به‌عنوان حق حاکمیت الهی به […]

نویسندگان: علی‌اکبر نوایی – سید حسین سید موسوی

چكيده :
نهج‌البلاغه در حوزه فقه سیاسی، پس از قرآن کریم و سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص)، بنیانگذار فلسفه سیاسی اسلام است که راهبردهای سیاسی روشنگرانه‌ای در زمینه حکومت و ساختار آن ارائه نموده است. حکومت، قدرت و ولایت بر جامعه از ناحیه خداوند به‌عنوان حق حاکمیت الهی به کسی منتقل مي‌شود که وجودش سراسر، تجلی الهی است.
حکومت وسیله اقامه حق و زدودن ظلم و ستم از جامعه است و حکومتی مشروع خواهد بود که از طرفي منشأ الهی داشته، حاکم آن واجد صلاحیت‌های ذاتی باشد، و از طرف ديگر از اقبال مردم بهره‌مند نمي‌باشد؛ چراکه مقبوليت مردمي حکومت باعث کارآمدی آن خواهد شد.

کلیدواژه: حکومت، سياست، قدرت، مشروعيت، مقبولیت.