۲۰۰ ضربه شلاق، تنبیه زن شیعه ای که مورد تجاوز گروهی قرار گرفت!

به گزارش ادیان نیوز، بلایی که سعودی ها بر سر یک زن جوان شیعه آورده اند بسیار تکان دهنده
است. این زن که در سال ۲۰۰۶ قربانی تجاوز گروهی قرار گرفته بود، خود هدف
۲۰۰ ضربه شلاق قرار گرفته است!

براساس گزارش ها این زن که در سال ۲۰۰۶ تنها ۱۹ سال داشته و دانشجو هم
بوده، توسط دو مرد از خودروی همکلاسی مردش به زیر کشیده شده و در جایی مخفی
مورد تجاوز دسته جمعی ۷ مرد قرار می گیرد. وی همان ابتدا می فهمد که
انتظار عدالت از سیستم قضایی عربستان تفکری بیهوده است. او به دلیل سوار
شدن به خودروی یک مرد غریبه، همان اول ۹۰ ضربه شلاق می خورد؛ چرا که قوانین
سخت وهابیت می گوید هر زن باید در کنار یک مرد محرم از خانواده خود به
هرجایی که می خواهد برود.

بر اساس این گزارش متجاوزان، به جای اینکه طبق قوانین سعودی اعدام شوند،
به ۵ سال زندان محکوم می شوند که جریمه ای بسیار ناچیز و سبک برای جنایتی
در این حد است.

وکیل این زن موضوع مجازات سبک متجاوزان را به دادگاه عالی عربستان می
کشاند که دادگاه هم به جای رسیدگی به موضوع، او را به جرم رسانه ای کردن
تجاوز جنسی، باز هم به شلاق محکوم می کند، این بار دو برابر! وکیل هم از
کار بیکار شده و پروانه وکالتش باطل می شود.

بسیاری از فعالان سعودی و خارجی این نحوه قضاوت دستگاه قضایی عربستان را
ننگ توصیف کرده اند،. “شاون مک کورمک” سخنگوی سابق وزارت دادگستری آمریکا
در این باره گفته وقتی در یک جرم، به جای مجرم، قربانی تنبیه می شود باید
به عدالت یک کشور شک کرد.

دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه ای به شدت به احکام صادره در پرونده این زن شیعه و بی عدالتی علیه وی اعتراض کرده است.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید