تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

حضرت زهرا (علیها السّلام)، الگوی زن مسلمان

نویسنده : زهرا محمدی

چکیده :
یکی از عوامل مؤثر در تکوین شخصیت انسان، تربیت است. از بهترین شیوه‌های تربیت، شیوه عملی الگوهاست. در این شیوه، آنچه مطلوب و ارزشمند است الگوپذیری کاملا آگاهانه، هدف‌دار و از روی معرفت و شناخت کامل است؛ یعنی هر فرد پس از تفکر، استدلال، تجزیه و تحلیل عقلی و با بصیرت کامل به تقلید از الگو می پردازد.
این مقاله با هدف معرفی حضرت زهرا (علیها السّلام) به عنوان بهترین الگوی زن مسلمان و با استفاده از منابع فقهی (قرآن و روایت) به بررسی توصیفی و تحلیلی علت و چرایی الگو بودن آن حضرت پرداخته است. نتایج بررسی نشان میدهد حضرت زهرا علیها السّلام با داشتن فضایل و ویژگی هایی مانند عصمت، ولایت کبری و مقام لیلۀالقدری بر تمامی زنان برتری دارد.
به منظور الگوپذیری از آن حضرت باید با گفتار و کردار ایشان آشنا شد و با تحلیل و استنباط سیره عملی و علمی آن بزرگوار وظیفه خویش را در همه ابعاد زندگی سامان بخشید. عبادت، حیا، حجاب، وارستگی، خانه‌داری، همسرداری، مادری و … جلوه هایی از سیره آن بانوی نمونه اسلام است.
کلیدواژه: حضرت زهرا (علیها السّلام)، الگو، زن مسلمان.

شاید دوست داشته باشید